Razpis A

Izpiti za pridobitev naziva alpinist bodo potekali po naslednjem programu:

Datum

izpit

Sobota, 7. 5. 2016

Izpit - praktični del

Nedelja, 8. 5. 2016

Četrtek, 18. 5. 2016

Izpit - teoretični del

Sobota, 28. 5. 2016

Popravni izpit - praktični del

Nedelja, 29. 5. 2016

Četrtek, 2. 6. 2016

Popravni izpit - teoretični del

julij 2016 - september 2016

Izpitna tura


Obveščanje bo potekalo izključno preko elektronske pošte vseh prijavljenih, prav tako bo vse objavljeno na spletni strani KA pod rubriko Usposabljanje.

Kotizacija za izpite je 100 €za popravni rok pa 50 €. Na osnovi prijav in v primeru izpolnjevanja vseh pogojev bo vsem kandidatom (oziroma njihovim odsekom / klubom) PZS poslala račun. Kotizacije ne plačujte vnaprej.

Rok prijav je sreda, 13. april 2016 in jih je treba poslati na naslov:

PZS, Komisija za alpinizem - izpiti za alpiniste, Dvorakova 9, 1000 Ljubljana.

Posebna petčlanska komisija bo pregledala ustreznost prijav do ponedeljka, 25. aprila 2016. 


Prijava mora vsebovati:
  • obrazec »Prijava na izpit za naziv alpinist«
  • obrazec »Potrdilo o opravljenem izpitu za starejšega pripravnika«
  • obrazec »Izjava o primernem zdravstvenem stanju«

Vsi zgornji obrazci se nahajajo v dokumenti »Prijavni obrazci,« ki ga najdete med prilogami.


Opozarjamo, da kasnejših prijav v nobenem primeru ne bomo upoštevati!

Vsem kandidatom priporočamo, da si natančno preberejo prilogo Izpiti za naziv alpinist 2016 - INFO, ki je priloga tega dopisa.

Dodatne informacije na voljo na elektronskem naslovu usposabljanja-alpinizem@pzs.si

Priloge:
 
Alen Marinović,
vodja usposabljanja pri KA PZS
 Miha Habjan,
Načelnik KA PZS