Kolumna

Legende slovenskega alpinizma
petek, 18. november 2022

RAZPIS I Kategorizacija za leto 2022 – jesenski rok

Vse registrirane člane alpinističnih odsekov / klubov – kandidate za kategorizacijo – prosimo, da oddajo seznam alpinističnih tur v sezoni 2021/2022 (obdobje od 01. 11. 2021 – 01. 11. 2022) najkasneje do vključno petka, 25. novembra 2022.

Vse registrirane člane alpinističnih odsekov / klubov – kandidate za kategorizacijo – prosimo, da oddajo seznam alpinističnih tur v sezoni 2021/2022 (obdobje od 01. 11. 2021 – 01. 11. 2022) najkasneje do vključno petka, 25. novembra 2022. 

Prijave za kategorizacijo sprejemamo izključno v elektronski obliki na naslov: alpinizem@pzs.si, zadeva: kategorizacija_jesen22

1) Upoštevale se bodo samo popolne prijave, oddane do zgoraj navedenega roka in pripravljene v skladu s temi navodili.

2) Za kategorizacijo lahko kandidirajo samo v tekočem letu registrirani alpinisti.

3) Kandidat lahko odda največ 20 vzponov, s katerimi kandidira za kategorizacijo, na obrazcu "Pregled tur", ki je priložen.

3a) Za vse prvenstvene vzpone se poleg obvezne skice pošlje tudi fotografijo stene z vrisano smerjo, sicer se smeri ne more upoštevati za kategorizacijo.

3b) Za vse smeri izven Slovenije je potrebno priložiti skico.

3c) Za prvenstvene vzpone in vse vzpone izven Slovenije izpolnite priloženi obrazec »ocene po raztežajih«, v katerem navedite ocene vseh posameznih raztežajev v smeri.

4) Alpinisti, ki so bili poškodovani, naj  poleg prošnje za podaljšanje razreda priložijo originalno zdravniško spričevalo o poškodbi.

Obenem vam pošiljamo tudi obrazec "Prijava za uveljavljanje statusa kategoriziranega športnika".

Prosimo, da ga izpolnijo tisti alpinisti, ki bodo oddali prijavo za kategorizacijo prvič oz. obrazca do sedaj še niso izpolnili.

Pripravil: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec

Oto Žan, načelnik KA PZS

PRILOGE:
JPG Obrazec pregled tur
JPG Obrazec ocene po raztežajih
DOC Obrazec prvenstvene smeri
DOC Obrazec prijava kategoriziranega športnika