sobota, 30. marec 2024

VABILO in GRADIVO I Zbor načelnikov Komisije za alpinizem Planinske zveze Slovenije 2024

KOMISIJA ZA ALPINIZEM SKLICUJE ZBOR NAČELNIKOV, ki bo v sredo, 3. aprila 2024, ob 17. uri na sedežu Planinske zveze Slovenije (Ob Železnici 30a, 1000 Ljubljana, sejna soba Triglav)

KOMISIJA ZA ALPINIZEM SKLICUJE ZBOR NAČELNIKOV, ki bo v sredo, 3. aprila 2024, ob 17. uri na sedežu Planinske zveze Slovenije (Ob Železnici 30a, 1000 Ljubljana, sejna soba Triglav)

Dnevni red:
1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovatelja zapisnika ter verifikacijske komisije,
2. sprejem predlaganega dnevnega reda,
3. pregled realizacije sklepov PDF zadnjega zbora načelnikov,

4.PDF poročilo o delu v letu 2023,

5. finančno PDF poročilo za leto 2023,

6. plan dela za PDF 2024 in PDF 2025,

7.PDF finančni plan za 2024,

8. predstavitev programa usposabljanja Skalni plezalec,
9. razno.

Udeležba na zboru je obvezna za vse načelnike registriranih odsekov in klubov za leto 2024. Podatke najdete na spletni strani Planinske zveze Slovenije. V primeru, da se kot načelnik zbora ne morete udeležiti, za to pooblastite namestnika oz. člana odseka, kluba. Udeležba na zboru je pogoj za morebitno nadaljnje sofinanciranje dejavnosti odseka iz sredstev javnega razpisa za šport.


Oto Žan, načelnik KA PZS

Vabljeni: 

  • načelniki (namestniki) odsekov oz. klubov
  • člani KA
  • Jože Rovan, predsednik PZS
  • Damjan Omerzu, generalni sekretar
  • Kazimir Drašlar, predsednik Odbora alpinistov veteranov KA PZS