Kolumna

Legende slovenskega alpinizma
četrtek, 4. oktober 2012

Razpis KA PZS: Prijava alpinistične akcije v letu 2013 in 2014

KA in KOTG pri PZS skupaj ponovno objavljata »RAZPIS ZA AKCIJE V LETIH 2013 in 2014«. KA in KOTG PZS bosta izbrali omejeno število akcij, ki bodo deležne podpore s strani komisij PZS. Glavna kriterija pri izboru bosta slog - način in cilj odprave ter sposobnost članov realizirati zastavljen cilj.

KA in KOTG pri PZS skupaj ponovno objavljata »RAZPIS ZA AKCIJE V LETIH 2013 in 2014«. KA in KOTG bosta izbrali omejeno število akcij, ki bodo deležne podpore s strani komisij PZS.

Glavna kriterija pri izboru bosta slog - način in cilj odprave ter sposobnost članov realizirati zastavljen cilj.

Prijave naj bodo na ustreznih obrazcih z zahtevanimi podatki. Obrazce s prilogami oddajte po elektronski pošti ali zapečene na CD do ponedeljka, 7. januarja 2013, do 14. ure. Pregled in pošiljanje v dopolnitev se izvrši do ponedeljka, 14. januarja 2013. Do konca januarja 2013 bo KA PZS podala predlog. V skladu s pričakovanimi prihodki bo KA objavila rezultate izbora s predvideno okvirno finančno podporo.

Pozivamo vse zainteresirane, da prijavo akcije izdajo v najkrajšem možnem času in ne čakajo na zadnji trenutek. Za določene akcije, zlasti tiste, ki se bodo izvajale v zimskih mesecih 2012/2013, bomo morebitno podporo sporočili že pred koncem januarja 2013.

Prijave pošljite na naslov: PZS-KA, Dvorakova 9, p. p. 214, 1001 Ljubljana, s pripisom: PRIJAVA ALPINISTIČNE AKCIJE, ali po elektronski pošti na naslov (obvezno vpišite geslo: prijava akcije KA in zahtevajte potrditev prejema pošte): alpinizem@pzs.si.

V prijavi obvezno navedite svoj elektronski naslov in telefonsko številko. Obravnavane bodo samo pravočasno prispele in popolne prijave.

Glavna dolžnost akterjev prijavljenih na razpis je sprotno obveščanje KA in KOTG PZS o poteku priprav na odpravo, po zaključku akcije pa oddati popolno poročilo o odpravi z ustreznim fotografskim materialom v naprej dogovorjenem času.

Alpinistični pozdrav.

Miha Habjan, načelnik KA PZS

 

Pojasnila:
- Ob morebitnih nejasnostih ali vprašanjih se obrnite na Matjaža Šerkezija, matjaz.serkezi@pzs.si, tel. 01 43 45 686 ali 041 663 446, ali na Miho Habjana, miha.habjan@pzs.si, tel. 040 698 650 (po 15. novembru 2012),
- razpis in obrazce lahko najdete na spletni strani KA PZS,
- idejo za akcijo lahko pošlje le registrirani alpinist,
- če bosta KA in KOTG PZS ocenila, da je potrebno, bosta predlagatelja prijavljene akcije povabila na razgovor,
- prijavo oddajte na priloženih obrazcih. Oblika prijave je lahko drugačna (lepša), vendar naj po točkah vsebuje vse zahtevane podatke,
- fotografije in fotokopije označite in priložite prijavi (fotografije naj bodo stisnjene na primerno velikost 300 Dpi).

DOC Razpis (209,5 KB)
DOC Prijavnica (104 KB)