Odprave - 2009

Parilapča 2009

08.10.2009 - 11.11.2009

Vodja: Tine Cuder

Člani: Matevž Jerman (AO LJ - Matica)
Blaž Ortar (AO LJ - Matica)
Ambrož Bajde (AO Kamnik)
Urban Novak (AO Kamnik)

Bhagirathi 2009

30.08.2009 - 08.10.2009

Vodja: Marko Prezelj (AO Kamnik)

Člani: Luka Lindič (AO Celje Matica)
Rok Blagus (AO Ljubljana Matica)