Prometni režim na cesti Mojstrana-Vrata oziroma dostop v dolino Vrat v letu 2024

petek, 14. junij 2024

Prometni režim na cesti Mojstrana-Vrata oziroma dostop v dolino Vrat v letu 2024

Ministrstvo za infrastrukturo RS in Občina Kranjska Gora sta za poletno sezono 2024 dogovorila naslednji prometni režim na cesti Mojstrana-Vrata oziroma za obvladovanje mirujočega prometa v sami dolini Vrat.

  • Uvedba brezplačnega avtobusnega prevoza Mojstrana-Vrata s 15. 6. 2024 po sledečem voznem redu

vozni_red_vrata_1


vozni_red_vrata_2


vozni_red_vrata_3

PDF Vozni red Vrata 2024

  • Obvladovanje mirujočega prometa v Vratih
Parkiranje na parkirišču pred zapornico v Vratih bo možno do zapolnitve parkirišč, zatem pa ne bo več mogoče. Zato naj bodo vsi, ki bi kljub javnemu prevozu želeli z osebnim avtomobilom v Vrata, pozorni na obvestila redarjev oziroma drugih informativnih tabel v Mojstrani oziroma pred samim vstopom v dolino Vrata. Zaradi še ne dokončanega informacijskega sistema bodo v letošnji sezoni še določene pomanjkljivosti, kar bodo organizatorji sproti odpravljali.

Po zadnjih informacijah bo cenik parkiranja v Vratih 4€/ uro; dnevno parkiranje 25 €, torej resnično priporočamo tistim, ki gredo za več dni v hribe , da za prevoz v Vrata uporabijo brezplačen prevoz. Parkirnina v Vratih bo vsak obiskovalec plačal pri izhodu s parkirišča v Vratih.

Tisti, ki bi si kljub temu želeli podati v Vrata z lastnim avtomobilom, naj bodo pozorni na obvestilne table v Mojstrani ter upoštevajo napis, ko je parkirišče v Vratih zasedeno, saj potem tam ne bo mogoče parkiranje. Parkiranje ob cesti (razen parkirišč Čerlovec in Turkov rovt - izhodišče za Bivak II oziroma za vzpon na Staničevo kočo za Cmirom) ni dovoljeno in bo sankcionirano s strani nadzornikov Triglavskega narodnega parka.

  • Parkiranje v Mojstrani
Parkiranje v Mojstrani bo omogočeno na parkiriščih v Mojstrani, ki so razvidna (vključno s ceniki parkiranja) iz priložene tabele:
PDF Pravilnik o določitvi javnih parkirnih površin in plačilu parkirnine


Zaradi postopnega uvajanja in še kar nekaj nedorečenih zadev, pričakujemo začetne težave, zato prosimo za strpnost in prilagajanje spremembam.

Dodatne informacije najdete na Umirjanje prometa v dolini Vrata in preko prelaza Vršič.

Miro Eržen